E-mail adresse: kjolesaa@online.no

Tlf.nr. 0047 755 35 040

Butikk adresse:

Kongensgate 56,

8006 Bodø

Boks adresse: Postboks 178, 8001 Bodø

Daglig leder: Bjørg Telnes mob: 40 40 78 20